Uncategorized

UDRUŽENJE „ŽIVIMO ZDRAVIJE“ UPUTILO PREDLOG SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA

Povodom Nacrta Budžeta grada Beograda za 2020. godinu koji je utvrdjen, ali sa napomenom kako bi i gradjani mogli da daju svoje predloge, UG „Živimo zdravije“ želelo je da da doprinos u novom razvojnom periodu, uz učešće u mnogom sektorima sa konkretnim programima.
Sobzirom da se mi bavimo PRAKTIČNIM CELOGODIŠNJIM PROGRAMIMA I REŠENJIMA koji uključuju kompletmu populaciju u smislu PROIZVODNJE ZDRAVLJA i MEDJUGENERACIJSKE SARDNJE želeli bi da predložimo neke od naših projekata za koje smatramo da mogu lako da se ostvare uz ne velika ulaganja.

Cilj nam je promena smera životnog kretanja nacije koja bi morala da predje sa POTROŠAČKE na PROIZVODNU STRATEGIJU koja bi težila više ka PREVENTIVI, a manje ka SANACIJI ZDRAVSTVENOG STATUSA.

Cilj nam je i da ostvarimo saradnju sa svim gradovima i opštinama u Srbiji. Želimo da strategijski povežemo različite oblasti – NAUKA, SPORT, MUZIKA, KULTURA, OBRAZOVANJE kroz afirmisane programe koji postoje.

Naš PROGRAM smo podelili u OSAM kategorija stanovništva i predlažemo da krenemo od NAJZNAČAJNIJE POPULACIJE.

1. P R E D Š K O L S K I U Z R A S T

A. DEČIJI VRTIĆI

U svih 17 opština odrediti po jedan dečiji vrtić sa prostorom za realizaciju SPORTSKOG VRTIĆA sa kompletnim MOBILIJAROM usmerenim da realizuju i posebne AKREDITOVANE PROGRAME kojih imamo TRI sa recenziranom literaturom i video prezentacijom za decu. MOBILIJAR se sastoji od, prilagodjenih dečijem uzrastu, REKVIZITA I OPREME specijalno uradjenih za sportsku aktivnost.

B. OTVOREMI PROSTOR

U svih 17 opština odrediti, otvoreni travnati prostor za postavljanje MOBILIJARA koji bi služio onoj deci koja nisu uključena u boravak u dečijim vrtićima. Ovde bi Profesor fizičkog vaspitanja, bez posla, dobio zaduženje /posao/ za kompletnu organizaciju i vodjenje programske delatnosti iz TRI pripremljenih, akreditovanih programa.

2. O S N O V N A Š K O L A

3. S R E D NJ A Š K O L A

A. Zajedno sa Srpskim savezom Profesora fizičkog vaspitanja predlažemo da se za vreme letnjeg školskog raspusta organizuju LETNJI AVGUSTOVSKI KAMPOVI na prostorima Osnovnih i Srednjih škola u trajanju od 7 do 10 dana u nekoliko smena. Kampovi bi bili potpuno besplatni za svu decu gde bi jedini trošak bio stimulans Profesorima fizičkog vaspitanja, prvenstveno onima koji su bez posla, uz rukovodioca koji bi bio iz dotične škole. Postoji kompletan PROGRAM KULTURNO – SPORTSKO ZABAVNOG RADA.

B. Evidentno je da su nam skoro svi otvoreni tereni i travnate površine u naseljima, skoro prazni. Iskorišćavanje istih mogli bi popunjavati ORGANIZOVANOM FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU sa INSTRUKTORIMA – Profesorima fizičkog vaspitanja koji su bez posla, kojih u Beogradu ima oko 1200 i svake godine se taj broj povećava.

U dobro pripremljenoj organizaciji i realizaciji, kampanji i obeležavanju takvih terena, uz pomoć Kancelarije za mlade i Osoba trećeg doba mogao bi to da bude izuzetan program svih generacija. Jedini trošak bi bila stimulacija i malo rekvizita i lopti. Delimično bi počeli da rešavamo pitanje socijalnog statusa školovanog kadra. Što se tiče PROGRAMSKE AKTIVNOSTI to ostavimo STRUČNOM TIMU SSPFV koji bi osmislili kompletan plan i program rada, uz, čak i sisteme takmičenja.

C. Vratimo ŠAH U OSNOVNE ŠKOLE.

Ovo bi bilo povezano sa projektom našeg člana, Evropskog instituta sporta, “KREATIVNI RAZVOJ DECE” koji potencira ATLETIKU, PLIVANJE I ŠAH kao tri osnovna sporta uključenih u VANNASTAVNU AKTIVNOST. Program se sprovodi već treću fodinu za redom i ima ozbiljan međunarodni potencijal. Opet bi ulaganje bilo samo za STRUČNI KADAR, ali bi ovde morali da se pozabavimo i stvaranjem uslova, naročito za PLIVANJE / Infrastrukturni projekat – dugoročnog karaktera za bazene pri školama, kojih sada u ima samo 7 /.

D. ORGANIZOVATI PRVI EDUKATIVNO – KULTURNO SPORTSKI KAMP /Upoznajmo Beograd /

Period: 1 juni do 31 avgusta, u 8 smena po 7 dana.

Mesto: DOM UČENIKA P T T , Zdravka Čelara 16,

Broj mesta: 300.

Kamp bi bil organozovan za OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE iz prigradskih opština i goste iz unutrašnjosti Srbije. Kompletan Plan i program rada kampa postoji i bio bi organizovan sa svim Kancelarijama za mlade, SSPFV i Opstnama Beograda. Ideja je uključiti sve Fondacije i velike firme, jer bi prvenstvo boravka imala siromašnija populacija.

E. PREDUZETNIŠTVO U ŠKOLAMA

Pri srednjim školaman organizovati ŠKOLSKE ZADRUGE sa različitim opredeljenjima koje bi funkcionisale po PREDUZETNIČKIM PRINCIPIMA i bile orjentisane i ka stimulisanju učenika koji bi se angažovali u radu. Kompletan PROJEKAT postoji, već je realizovan u jednoj srednjoj školi i može se odmah implementirati i u dugim školama. Učesnici u realizaciji bi bili Kancelarije za mlade i pokret 3 doba.

4. S T U D E N T I

A. VRATIMO NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA NA UNIVERZITET

Za pocetak bi bili angažovani Profesori fizičkog vaspitanja bez posla sa osmišljenim celogodišnjim programima orjentisanim na rad na OTVORENIM PROSTORIMA. Ovde bi principi FIZIČKIH AKTIVNOSTI, PRAVILNE ISHRANE I DUHOVNOSTI bili najviše izraženi i takve programe treba pripremiti imajući u vidu da je sport kao uži pojam, već prisutan, ali u malom obimu i ne za sve studente.

B. VOLONTERIZAM razvijati u što vecem obimu.

PREDUZETNIČKO – MARKETINŠKA AKTIVNOST bi na svakom fakultetu doprinela mnogo većoj pripremi za budući život, a i mogli bi se razviti „stvarni“ poslovi koji bi imali komercijalni karakter. Ovo bi trebala da bude inicijativa Univerziteta, Fakulteta, Profesora i Studenata. Projekti postoje i mogu se implementirati.

5. “ R A D N A P O P U L C I J A “ DO 65 GODINA

Ovoj grupaciji je omogućen veliki izbor. Oni imaju trostruku ulogu:

– Sami su uključeni u svakodnevnu aktivnost po svom afinitetu,

– Da pomognu mladima,

– Svojim znanjem i materijalnim mogućnostima da budu promoteri i funkcioneri u mnogim aktivnostima kompletne populacije.

6. OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

A. “ OAZA “

Na teritoriji Beograda na nekoliko mesta obezbediti 2 – 3.000 m2 zemljišta po mogućnosti sa okućnicom na kojima bi se razvijao program POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE / Program postoji : OAZA Golubinci /.

B. Udruženje osoba sa posebnim potrebama ŽIVIMO ZAJEDNO, Studentski trg 18, radi u neadekvatnim uslovima. Imaju veoma veliku aktivnost sa osobama iz, čak, 14 Beogradskih opština.

Potrebno ih je izmestiti uz jednu halu za različite vrste KULTURNO – SPORTSKIH AKTIVNOSTI.

C. Pripremiti MAPU SPORTSKIH OBJEKATA za osobe sa posebnim potrebama.

D. Postoji PROJEKAT sa 16 predloga za SOFTVERSKA I ELEKTRONSKA REŠENJA ZA SLEPE koja mogu da se lako razviju u kratkom roku. Predlagac ovih resenja / i on je slabovid / ima i za opštu populaciju koji želi da ponudi stručnom timu za realizaciju. Napomena : Od velikog broja slabovidih i slepih samo njih 10 – tak koristi štap i kreću se po gradu dok ostali ne izlaze iz stanova. Omogucimo što većem broju da izdju iz kuća realizujuci PROJEKAT 16. Ovoj populaciji je preko potrebna maksimalna pomoć i mnogo veće ulaganje.

7. O S O B E 3 D O B A – PREKO 65 GODINA.

Ove osobe imaju posebnu ulogu :

– Da zadrže status zdravih osoba u što dužem periodu, što znači da im je jako važna FIZIČKA AKTIVNOST, PRAVILNA ISHRNA I DUHOVNOST i drugu,

– Da svoje znanje, iskustvo bez interesa stave u funkciju pomoći ostaloj populaciji, naročito najmladjima.

A U zajednici sa GERONTOLOŠKIM DRUŠTVOM SRBIJE pripremili smo niz projekata koji bi pomogli najstarijima da što duže ostanu fizički aktivni i zdravi. Pripremljeni su posebni programi: RADIONICE, RAZVOJNI, PREVENTIVNI, EDUKATIVNI, VOLONTERSKI, SOCIJALNI, MEDJUGENERACIJSKI, INFORMATIČKI ITD.

U Beogradu nas ima 440.000. Potpuno je razradjen Program koji mora da bude prezentovan u svih 17 Opština. Predlažemo EDUKATIVNO – INFORMATIČKU TRIBINU dva puta godišnje uz učešće naših naučno – stručnih ljudi u svakoj Opštini posebno.

B. Potrebno je po svim pitanjima pripremiti PRAKTICNE CELOGODIŠNJE PROGRAME / postoje / koji će biti u najboljoj formi implementirani preko UDRUŽENJA, jer aktivnost najstarijih je ipak mala i neadekvatna potrebama i mogućnostima te populacije.

C. I N F O R M A T I Č K I PROGRAM zahteva veće obraćanje potrebama te generacije.
Imajući u vidu da se Udruženje “ŽIVIMO ZDRAVIJE” bavi aktivnostima kompletne populacije, od najmladjih do najstarijih, neophodna je adekvatna MEDIJSKA PODRŠKA, PRE SVEGA JAVNOG SERVISA ali i DRUGIH MEDIJA

8. V O J S K A
Oni mogu da budu pravi primer kako i na koji način su uključeni u svakodnevnu FIZIČKU AKTIVNOST i sa njima imamo poseban Projekat EDUKATIVNOG KARAKERA.

MANIFESTACIJE I AKCIJE OD POSEBNOG ZNAČAJA

A. SARADNJA SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA
Na osnovu podataka dobijenih popunjavanjem UPITNIKA mi pripremamo PROŠIRENE PROGRAME I PREDLOGE ZA POVEĆANOM FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU za svaku kategoriju stanovništva.

B. T R I B I N A

Organizujemo NAUČNO – STRUČNU TRIBINU sa temom FIZIČKA AKTIVNOST – LEK ZA 21 VEK uz 4 do 8 predavača. Predlazemo da svaka opština bude organizator ove tribine.

C. Posedujemo jednu Naučno – stručnu knjigu Prof. dr. Radosava Dragojevića VODIČ ZA ZDRAV ŽIVOT koju u skraćenoj verziji pripremamo da publikujemo za širi auditorijum. Knjiga je povezana sa 11 PROJEKATA koje ćemo prezentovati javnosti u februaru 2020 godine.

D. Pripremamo jednu STRIP knjigu ISTORIJATI OLIMPIJSKIH SPORTOVA/ svaki sport u 30 slika/ sa tekstom na Srpskom, Engleskom i pokušaćemo da pripremimo i na Japanskom, jer je povod OLIMPIJADA u Tokiju 2020. Knjiga je posvećena autoru edicije ABC SPORTA, pokojnom Aleksandru Marinkoviću.

E. Iz edicije ABC SPORTA spremna za štampu je knjiga GIMNASTIKA ABC Prof. dr. Jaroslave Radojević i Prof. Aleksandra Marinkovića

F. Suorganizatori smo ORGANIC LIVE FESTA / Topčiderski park – 11 po redu / sa OPENMIND AGENCY. Predlažemo da se sledeće godine poveća broj dana i da se organizuje kao EU ORGANIC WEEK SERBIA pod BEOGRADSKIM POKROVITELJSTVOM.

G. Suorganizatori smo EKO DVORIŠTANCETA U OVČI, jednog kulturno – zabavnog mesta za decu koji će od proleća početi sa radom. Evo mogućnosti da svaka naša Opština dobije po jedno EKO DVORIŠTANCE uz franšizu vlasnika Nikole Bulja.

H. Suorganizatori smo sa SAPO – ZELENOG MEDJUNARODNOG PLESNOG FESTIVALA / Sava centar /, sa 2000 učesnika Sledeće godine u maju – junu organizovaćemo sa više učesnika i više dana, sa mogucnošću da Beograd bude pokrovitelj.

I. Predlažemo da za svih 17 Opština organizujemo EDUKATIVNI KURS “ PREDUZETNIŠTVO U SPORTU“ koji bi pohadjalo 3 – 5 mladih osoba. Oni bi bili začetnici ideje da svaka Opština ima svoju AGENCIJU sa osposobljenim kadrovima koji bi se bavili SAMOFINANSIRAJUĆIM PREDUZETNIČKIM PROJEKTIMA i doprineli ostvarenju dobiti koja bi se uputla u razvojne projekte, a ujedno i stvarali dobit za sebe. Postoji KADROVSKA ŠKOLA koja to može da ostvari. Ovo bi bio požetak doprinosa finasiranju jer pored države i opština moramo se orjentisati na sopstvene mogućnosti.

J. UDRUŽENJE KOŠARKAŠKIH VETERANA BEOGRADA

Već 12 godina organizuje se VETERANSKI KOŠARKASKI TURNIR DRAGIŠA ŠARIĆ koji je u zadnjim godinama okupljao i po 700 do 900 učesnika. On traje 3 – 4 dana i svi učesnici finansiraju svoj dolazak i boravak. Grad Beograd bi trebalo da se prihvati pokroviteljstva tog turnira jer pored odlaska naših ekipa na SVETSKE ŠAMPIONATE mi bi želeli da se u sledećih par godina jedan takav SVETSKI TURNIR ORGANIZUJE U BEOGRADU.

Za dobijanje organoizacije moraju se ispuniti i neki uslovi:

Moramo i dalje odlaziti na svetska takmičenja, do sada smo sve sami finansirali, a sada bi grad mogao da refundira odredjeni iznos.

FIMBA, svetska asocijacija traži da grad izda bankarske garancije i da podrži organizaciju SVETSKOG TURNIRA.

Svetski turnir traje 10 dana i okupi oko 600 ekipa, sa kojima dolaze i članovi porodica. / oko 100.000 noćenja /.

Troškove puta i boravka snose učesnici i imaju da uplate KOTIZACIJU oko 1200 $.

Kada se izračuna koliko je to novca to je pravi PREDUZETNIČKI PROJEKAT koji mora da radi PROFI TIM I FIRMA samo za taj turnir.

Predlažemo da se okupimo i razgovaramo o detaljima i da se potrudimo da za 2 – 3 godine dovedemo kosarkaške veterane u Beograd. Samo vrednost marketinškog predstavljanja Beograda u svetu bila bi nemerljiva.

Zalažemo se za CELOGODIšNJU AKTIVNOST jer, jednodnevne, pojedinačne manifestacije i dogadjaji mogu da budu samo u sklopu programa u kontinuitetu.

U nameri da kao gradjani učestvujemo svojim znanjem i iskustvom u realizaciji finansiranja odredjenih GRUPACIJA predlažemo da po mnogim od navedenih projekata razgovaramo uz napomenu da ovo ne traži velika finansijska ulaganja.

Predsednik U druženja građana “Živimo Zdravije”
Bratislav Bata Đordjević

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *