Na inicijativu Fondacije sporta mladih, Evropskog instituta sporta, Kuće postignuća i Gerentološkog društva Srbije 3. Septembra 2018. godine u Beogradu je osnovano Udruženje građana „ŽIVIMO ZDRAVIJE“ koje okuplja oko 80 različitih institucija i pojedinaca.

Glavna svrha i cilj osnivanja Udruženja je potreba da se popravi kvalitet života naših građana jer su zvanični podaci Svetske zdravstvene organizacije alarmantni. Srbija je na prvom mestu po broju obolelih od raznih kardiovaskularnih i plućnih bolesti, a na trećem po umiranju od ovih obolenja.

Stručnjaci smatraju da bi se broj bolesnih drastično smanjio promenom načina života naših gradjana, a tu se misli na zdraviju ishranu, prestanak pušenja i redovnu fizičku aktivnost.

Savremena civilizacija, koja je prisutna i u našem okruženju, kroz impresivni materijalni napredak, posebno tehnički i informatički, ujedno je direktno ugrozila duhovni, kulturni i fizički status dece i mladih, uticala je i na njihov razvoj, na funkcionalni motorički opstanak, a i na psihosocijalni status srednje generacije i na zdravstveno stanje naših najstarijih sugrađana. Neophodna je sinergija između nauke i sporta.

Na žalost, živimo u vremenu opšte destrukcije zdravlja svih generacija i zato se ova grupa inventivnih ljudi okupila, kako bi dala doprinos promeni smera društva sa potrošačke na proizvođačku strategiju. Namera i osnovna ideja udruženja „ŽIVIMO ZDRAVIJE“ je da svi živimo zdravije i duže, da budemo srećniji i da kvalitet života bude na višem nivou, da proizvodimo ZDRAVLJE stanovništva u najširem smislu te reči.

Naše angažovanje će biti usmereno ka kompletnoj populaciji koju smo podelili u 6 kategorija. Naravno da su nam u prvom planu deca do 14 godina i osobe TREĆEG doba.

Svi mi u udruženju „ŽIVIMO ZDRAVIJE“ veoma dugo (i institucije i pojedinci) svako u svojoj specijalnosti, prisutni smo decenijama u Srbiji i šire, kroz različite programe i projekte i davali smo značajan doprinos razvoju fizičke kulture i zdravlja.

Naše su ambicije usmerene ka PRAKTIČNIM REŠENJIMA kojima bi još više uticali na podizanje svesti cele nacije i povećanju broja ljudi svih generacija i osoba sa posebnim potrebama, koji će biti uključeni u CELOGODIŠNJE PROGRAME bavljenja fizičkim aktivnostima.

Očekujemo veliku pomoć medija jer smo svesni da ćemo samo na taj način moći da animiramo i okupimo što više naših građana. Podatak da je više od 94% dece ima probleme sa krivom kičmom ili ravnim tabanima, a da će 2025. godine u Srbiji biti više od 3,7 miliona gojaznih ljudi, obavezuje sve nas da se ozbiljno uhvatimo u koštac sa ovim ozbiljnim problemom.

Udruženje planira da kontinuirano organizuje: TRIBINE, KONFERENCIJE, USMENE NOVINE, EDUKATIVNE EMISIJE, SAVETOVANJA, SEMINARE, INSTRUKTAŽE, STAŽIRANJA, KAMPOVE, RADIONICE, PREDUZETNIČKE AKCIJE, IZDAVAČKU DELATNOST, itd.

Pojedinačni programi naših članica biće i dalje njihova delatnost, ali ćemo zajedničkim programskim aktivnostima to sve, podići na mnogo viši nivo.